ALKERS

IN KLANK

Spreker Jules Mellemans (°1906)

Opname door J.L. te Alken op 8 aug 1999

IN SCHRIFT

SLAACHTE IN DE SNÖuW

En daân laog de snõuw zoe dik as dá (gebaart 30cm). Dan 1haan dei minse dóë e gängske gemok tot 2moe dje mós wèrke - van ne mèiter en dõë stônd daân ’n vlèiskõôp, ne gròtte 3basseng  4vol wetter gegoite van
5’t daogs tevurre - bè ’n loóg ìjes op
Mah da verke da bleêjf nie in da gängske, da lújp heìe de snõuw êin en da 6kekde, da lújp 7eujverâl hinne, daân staoke mèn 8kloenke vol snõuw. Dó warre gín 9schoën dei diejch wòrre. Dó lújp ’t wetter êin en dje moos daân 10strâmpe draoge vur oer broek zuìver te 11hage, 12wór
Dan warre veë dóë bè da verke en dan 13húwd ich da verke en as da ’n hèil zwoër verke was, haa Bêr ’t geschùt gelaô wór...
...

1hadden               2'zodat je goed kon werken'
3(zinken) teil        4vol met water          5de dag voordien
6krijste                 7overal heen             8klompen
9volledig dichte schoenschoenen die wadichtingen wij  
10de oude leraar          11konden           12bijna 
13grachten                   14ritsen: glijden 
15achter elkaar aan      16kinderen         17dikwijls 
18bij uw thuis               19groenten        20hoor 
21verder, voorts           22zwaarst           23geen lachertje 
24hoor                         25paarden         26terug naar huis 

LATERE PUBLICATIES*

*meer hierover 

EXTERNE LINKS

DIALECTWOORD 2015 - KIEVERKONT
DIALECTWOORD 2017 - SCHRIKSCHÈIT