LIMBURG VERBAAL

 

Contactgegevens
John Lenaerts
limburgsedialecten@gmail.com

 

Volg de fb-pagina en blijf zo op de hoogte!
FACEBOOK-PAGINA https://www.facebook.com/Streektaal
KALT OER PLAT (openbare groep) https://www.facebook.com/groups/976650086040473

 

In 1998 nam John Lenaerts het initiatief om de verscheidenheid aan Limburgse dialecten digitaal vast te leggen opdat ze hoorbaar zullen blijven voor de volgende generaties

Verschillende pogingen tot uitgave mislukten

Omdat hij dit kostbaar immaterieel cultureel erfgoed niet verloren wou laten gaan, besloot hij in 2016 om hier op eigen houtje aan te beginnen. John slaagde erin om een website te bouwen waar van elke dialectopname die hij maakte reeds een kort fragment hoorbaar is, voorzien van transcriptie en woordverklaring

 

WAT verder? NE WERME OPROEP

AAN ÓCH

Vul de databank aan! Maak zelf een geluidsopname of bezorg opnamemateriaal!

OOCH OER SITE!

Beheer hier uw eigen pagina of plaats een link naar jouw website - neem contact op

DANK ZIJ ÓCH - PUBLICITEIT VOOR UW ONDERNEMING!

en zorg zo voor de verdere verwezenlijking van dit project

Neem contact op voor meer info