SPELLING

We gebruiken zo veel mogelijk de letters uit de Nederlandse standaardtaal om klanken weer te geven

Accenten worden aan deze toegevoegd om te verwijzen naar de aanleunende klank

We gebruiken zo weinig mogelijk karakters/lettertekens

 

Elk klankteken heeft slechts één uitspraakmogelijkheid
We gebruiken meerdere tekens voor eenzelfde klank