AS

 Oppervlakte: 22,07 km²

Inwonersaantal (2021): 8.279

Geografische regio: grens Kempen en Maasland

 

De dèrpe

PAROCHIES INW.AANTAL 2013
AS 5.169
-As-Centrum -3.625
-As-Ter Heide -1.544
NIEL-BIJ-AS 2.420

DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE

596 inw (1846)

895 inw (1900)

1.722 inw (1920)

3.091 inw (1947)

5.496 inw (1970)

7.213 inw (2000)