AsSERS

In klank

Ingesproken door Mariette Nijs (°1929) of Marjèt van 't Wouterke

Opname door J.L. te As op 18 jan 2001

iN SCHRIFT

sókkerezónnig

 

Es vreeger 'nen aandere knecht of meid kwaam, waas det 1hauf miërt. 2Vier diej in te hale woor ins effekes in eedere café binne 3gegange. Oenertèsse wore auw leedjes gespèèld diej gauw doer hin mitgezónge wore. 4De zónnig tr-op traktèèrde ze de aander joeng minse op gesókkerd beer. Dèèn daag neemde ze den öuch sókkerezónnig

1half maart
2om hen binnen te halen, te verwelkomen
3gegaan           4zondag nadien

Uit “Volkskunde in Limburg – Jules Frère (bewerkt door Jaak Venken)"

Stichting Mens en Kultuur (SM&K) Gent, p. 138”

EXTERNE LINKS