EEGEBÙLZE

IN KLANK

Verteld door Ferdy Jans (°1940)

Opname door J.L. in 2019

IN SCHRIFT

KOERS

En koèrs… hei is aoch de Ronde van Limburg ins aönkwumme en Dwars door Limburg is drei kirren hei gewees en dan hèbs-te aoch nog ‘n koèrs ghad mèt brómmerkes, da wór aoch… solexkes ammol, dat wór sjiek, jong. 1Dei kóste zó sjoon rond de mère vaore  - In de jaore fieftig? Jao, 2zoo get, jao jao

En dan 3haos-te… die wèèg wórre dan... aon de kèrk kós-te dan aof en dan 4gónks-te zó àterim en dan koems-te hàverwèègs de Dèrpstraot koems-te trég óüt. Dao loeg dan ‘n lédder op de wèèg 5dat niemës dwur kós... Moeste inkom betaolen, eh

Zó van dat jah… Want Riek Van Steenbérge hit hei ins gewonne En Pot Schàke hit hei aoch ins gewonne en Remond van Panis dèè is ins tweede gewis hei en dó wórre veìl van dèè grutter, alleej echte goei koerèùrs bij jong  - En da woer bè de villo? Koers, jah jah…

Rik Van Steenbergen, °Arendonk,1924 - *2003

En mèt dei brómmers dat wórre solexkes dat wór terwijl dei àànder vwurt woren, eh. En ee.. vir dat ze aönkoeme.. d-àànder 6haön dei al gevaoren, eh

En 7dek aoch liêfhèbbers, beginnelinge… voere dan terwijle en dan haos-te hei twee hármënies… en vrieger haos-te... dan gónke ze óüt nó féstivals. Gin tent of niks, eh. In ‘n wej en dan stond dó ‘n kyosk en dò speelde ze op en dan gónke vër *krammiejao dërrond… terwìjl dat ze òn ‘t spele wórre. En dò wór vanalles te doën, jah. Dat wór nie mèt kèrmis, dat wór appaöt

1die konden mooi (vlot) rond de muren rijden
2zo iets, daarrond        3had je, was het de gewoonte dat
4ging je zo achterom    5zodat niemand kon passeren

6hadden                      7dikwijls ook

*Cramignon is een reidans gekend in het zuiden van Belgisch- en Nederlands-Limburg en in het noorden van de provincie Luik. De volksdans werd erkend als immatrieel cultureel erfgoed door Nederland en Wallonië-Brussel