SPAÂN

IN KLANK

Ingesproken door Jean Claesen (°1935) of Jean van Reen Zjange Liske 

Opname door J.L. op 22 juli 2004

IN SCHRIFT

                     verlwóre móindÙg

Verlwóre móindùg 1wjande gevierd de zondug nù 't fis van Draai Keeninge. Dat fis wjande virâl in de cafées gevierd. Het wós e zóupfis dat doerde tot 's mèrres vrieg. Middernaach wond toch efkes wat minder gedronke en wjande 2boekëse-koek en spek op toffel gezatte. Dat dat fis verlwóre móindug wjande gehete moet nie 3wájjer óutgelaag wjanne, 5tinkt mich

1werd                    2boekweitkoek
3nader verklaard, verder uitgelegd

5lijkt me, me dunkt

Uit: “Dorpsmonografie: Rijkhoven, Grote-Spouwen, Kleine-Spouwen – Judith Plusquin – 1985-‘86”

NOG NIET ONLINE