MAOPERTENGERS

IN KLANK

Spreker Isabelle Hensen

Opnamedatum 28 feb 2020

iN SCHRIFT

VLICHTE tot LEËTE

1Dao hé vër moge sloape in 2de goei plaöts, hao ze zoo e dinge 3gelàag dat vër dao 4koste ligge, meh vër koste nie sloape van het slwun van 5dei pjad en dan ziên vër 6weier gange, te voêt langs de wèègskes zó op 7Sjàkëve tot Vlèrmol. En dao hèbbe vër óuk in 'n 8sjier gesloape, 910de mildje stoen bó nog e kléjn kind in loeg. Dò koeme dao de soldaote, de Duitsers aon. Het woer zó 'n grote boerderij en dan moese vër allemol 11ós hàan ópsteìken. En ós moeder, dei hao zó e 12valliêske bó de papiere van 't hóus...
...

1daar mochten we       2plaats in huis die enkel bij speciale gelegenheden werd gebruikt
3gelegd                      4konden              5die paarden
6verder gegaan           7Schalkhoven      8schuur 
9waar                        10???
11onze handen           12boekentasje