RAEKËVES

IN KLANK

Spreker ???

Opnamedatum XX XXX

iN SCHRIFT

DE SPOOKKOETS

Vrugger sloëte de minse de vinsters en de djeure van de 1häös goed aof es ‘t dónker wjond zodat niemëd 2in kos. Dan zoête ze bang àter de stoëf te 3beìn opdat den duûvel mèt z’n helpers 4wééd voert zöu blééve

Op zoo nen óëvëd, rond twelf oêre, koeme Jang en Hinke te voêt van Bilze 5 ze mèt fëmiêle gewes wore. Ó-ze de Kleeberg aof gónke, noë ‘t kësteel tao, 6hyodde ze opins ‘n koets mèt 7pjòd oet Raekëve kwoëme. Van sjrik kroëpe ze àter ‘n haog en bleve stiêf van angs zitte

Ze 8dwoste bekan nog ni me òjjeme

In volle vietes koem de koets aon: ‘n zwatte koets, getrokke dur vier zwatte pjòd deì vuur 9spède oet hun naos En in de koets zoêt 'ne man heel in ‘t zwat mèt e kreetwit gezicht en vlammede oge deì alle kante rondloerde. De koets goenk langs ‘t Gasses den dreef in nó ‘t Apostellenhoês en loet ‘ne vieze stank àter. “Da, da, da’s den duuvel,” staomelde Jang, 10wo ze allebee herkoëme woêre van de sjrik. 11Strompelenterre goenge ze
12t-(h)unnes en vertelde wa ze geziên 13haon

‘s Aonderedos loeg ‘n koe dood in de stal van Jang. Hinke vond twee 14verbjonde sjøöp in z’n wee

1huizen  2binnen kon   3bidden    4ver weg 
5waar     6hoorden      7paarden   
8durfden nauwelijks   9spuwden    10toen
11al strompelend       12hun thuis  13hadden
14verbrande schapen [sjeüp]

Aangeleverd door Het Apostelhoes