(KÁUWE)LIL

IN KLANK

Geen opname beschikbaar

iN SCHRIFT

DE SCHUTTERIE

De schutterie Sint-Joris woord in 1554 opgericht. ‘n Aantal schutterië bleven e soort van politieke macht háuwe, mer plëzeer make waas toch het vurnaamste. Het is gin militaire iënheid, mer ’n veriëniging van kameraode die vural oêt waas op plezeer make

 

Meh ve kunne ous aafvraoge of die schutterie van 1554 gin vórtzetting waas van ‘n “echte” schutterie van vur dèn tiêd. Want het zal toch wel zoe zeen, det vur Káuwelil oech waor is, wat vur zoeveul ander schutterië het geval is. Het woord “oprichting” is misschien ni hielemaol zjuust. Het ging um de herinrichting van de schutterie die al lang iëder bestond. In 1554 kreeg die ‘ne naam, e riglement, ‘n vlag… 1554 waas dus het begin van de Sint-Jorisgilde, meh ni van de schutterie van Káuwelil. Daoveur is het bèter te sprèke van ‘ne noewe start

 

Onder den twidde wèreldoorlog lage de schutterië stil. Vur de Sint-Jorisgilde deurde det tot in 1952. Tón besloten ‘n aantal manne um 1oppernoew mèt de schutterie te beginne. De groëte veurtrèkker waas Doer Neìve, de kapitein van de rustende schutterie. In Káuwelil is det den titel vur de veurzitter. In 1943 háu hè die functie geërfd

 

Dao woord beslote um is te gaon kieke op Den Áuwe Limburger. Dèè woord in 1952 georganisèèrd door Rotem. Det waas 2'ne noewe start, want in 1953 3deu de Sint-Jorisgilde zelf mèè aan Den Áuwe Limburger in Oersbeek. En det nog wel in e volledig noew këstuum. In ‘t begin woord dao nogal mèè gelache, want het scheete waas zoegezèèd veul vurnamer…

Mer binne de tien jaor bewees Káuwelil det die twie oech kunne samegaon: in 1961 won de Sint-Jorisgilde Den Áuwe Limburger in Leveroi

 

Noe is Káuwelil iën van de toënaangèvende schutterië binne de Áud-Limburgse Schuttersfederatie. In 1996 wonne ze in Bogget vur den twidde kier De Limburger. Dao ware zoe mer efkes 150 4scheut de man vur noêdig. En door het schoën këstuum weurt de schutterie riggelmaotig gevraogd vur stoeten en ander optredes, tot in ‘t boêteland toe

Veurig jaor is het veerhonderdvieftig-jaorig bestaon van-e schutterie nog oêtgebreid geveerd. En volges mich git ze nog 5hännig veerhonderd vieftig jaor mèè…  

1opnieuw           2een nieuwe          3deed
4schoten           5makkelijk

Aangeleverd door 
Piet Vanbussel (°1950) of Pjèèr van Henri van Pier