BOEMMERSHAOVERS

IN KLANK

Spreker Marie-Thérèse Dieu (°1927)

Opnamedata  XX XXX 2007

IN SCHRIFT

HAÖiN-KNUPPELE

Haöin-knuppele wes e speel dat 1gjaan gedujn 2jônde in Boemmershaove, mah ók in vùil aander dùrpe
Ze 3hoenke ‘ne 4leëftigen haöin 5bè ’n kood tjonstebove in 6'n baas zonder kônt. Allejn z’ne kop koom ter onderôöt. Vanaof de jore twintig (20ste eeuw) jonde de haöin 7van teveure aofgemok
8Mètskes en vrölle jonde ne blinddoek rondgedujn en 9intige kirre rondgedraed. 10Ze zuukde bè de saobel nò de plak 11boe ze môste blìjve stujn 12vur de kop te koennen 13aofhowwe. 14Dië wò de kop hao aofgekap, kriëg den haöin, meh môs ‘n fles jenùiver in de plak geëve 

1graag                 2werd         3hingen           4levende
5met een koord    6een mand zonder bodem  7op voorhand
8meisjes en vrouwen              9enkele          10ze zochten
11waar                12om          13afslaan         14Hij die (hier zij)

Tekst omgezet en ingesproken door Marie-Thérèse Dieu (°1927) op 12 aug 2000
Opname is niet beschikbaar