BOEMMERSHAOVERS

IN KLANK

Verteld door Marie-Thérèse Dieu (°1927)

Opname door J.L. te Borgloon in 2007

IN SCHRIFT

DEN AMERIKAÖJN

1Doen zèn de Duitsers truggetròkke. Dan 2loogte 3de pjaad langs de kàànt in de graach langs de stèweg en dan 4gónke de minse vlis ôötsnije. Dei pjaad wórre doud. Doen wes den Amerikaöjn kome. Diën 5hao z'n tènte tegeneuver ós hôös in dei wej. Da wes het van het in diën tìjed, deì Amerikaöjne... Deì haöjne hun keuke en deì haöjne alle 6gerief. 't Zèn dei wa doen bè dië kookchocolaöd ôötgekome zèn, mah 7dei kàante gin tommatte. Dóë wórre tommatte volop en deì zótte zó op hun tanks tommatte te eëte

1toen                 2lagen         3de paarden
4gingen              5had           6werktuigen, materiaal
7die kenden