DRIEKONINGEN

zingen

OPTOCHTEN

DE KONINGSKOEK

Dit is een Middeleeuws gebruik waarvan reeds sprake in de 13de eeuw te Doornik. Soms gebruikte men in plaats van een gedroogde boon of erwt, een muntstuk of een klein porseleinen beeldje. Het gebruik is nog steeds gekend in heel wat Europese landen.

 

HET GEBAK

De bereiding van de koek verschilt per regio. In Frankrijk gebruikte men frangipanedeeg en deze bereiding is vandaag het meest gekend.

Na de Franse Revolutie werd de koek in Frankrijk omgedoopt tot Galette de l'Égalité. Bakkers-patissiers deden hun uiterste best om de president te eren en imponeren 

 

BEREIDING VOLGENS JEROEN MEUS

DE BOON als teken van vruchtbaarheid

Ten tijde van de natuurreligies eerde men op 17 december de god Saturnus tijdens de periode van de winterzonnewende, het begin van het lengen der dagen. Op 19 december werd toen de Romeinse godin van de vruchtbaarheid - meer bepaald de vruchtbaarheid van de zaadvelden en de oogst - gevierd

 

KEUNING VEUR ENE DAAG

Privileges werden toegewezen aan diegene die de boon in zijn stukje had. Dit gebruik was niet enkel in gewone huiskringen gekend. Ten tijde van slavernij gaf dit de slaaf het recht heer te mogen zijn voor één dag. Aan het Franse koninklijke hof mocht dan weer de vrouw van de koning voor een dag koningin zijn

 

DE DREI KEUNINGE

Evangelist Mattheus sprak in 80 na Christus van een aantal wijzen of magiërs die uit het Oosten waren gekomen om Jezus als koning der Joden, te aanbidden. Ze droegen drie geschenken: goud, mirre en wierook. Vandaar de veronderstelling dat het een drietallig gezelschap was

In de 3de eeuw werden deze wijze mannen steeds vaker koningen genoemd. 500 jaar later kregen zij hun huidig gekende namen: Melchior, Balthasar en Caspar

 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/epiphanie-2021-d-ou-vient-la-tradition-de-la-galette-des-rois-7800948415

https://nl.wikipedia.org/wiki/Driekoningen

 

EXTERNE LINKS-BRONNEN