gènk

IN KLANK

Voorgedragen door Marcel Schrijvers (°1924)

Opname door J.L. te Genk op 18 feb 1999

iN SCHRIFT

DE VIERTIJD

Kiek toch ins 1wei griên dat ’t wiert
Het graös 2de streik en de bêrk
Mèt al diej aner kleere 3dei der ziêt
De 4viertijd is 5vanhèèr aön ’t wêrk

 

Mer hiert de 6tietemeiskes 7kaözële

En gins 8weid de koekoek roepe

9Bloëne onder de 10noênoene 11sjraovële

En de 12moerpe doër de graös aof stoete

 

Eever de bloeme fladdert 13‘ne piêpel

Onder 14d-eeze metsële 15de zwelverkes

En 16de kei in de stâl, 17dèè wère stiêpel

Het rikt nó 18holentaer, brim en dennekles

 

E koppel zit 19drementaere in ’t graös

Ze kiêke 20d-een d-aner in d-oge

Dèè wiste ne mie wei laöt dat ‘t waös

en hèè dacht: zou ich ze nou 21poene moge?

Auteur Marcel Schrijvers

 

1hoe groen                2de struiken         3die je
4voorjaar, lente
          5opnieuw             6koolmeesjes
7babbelen                  8ver                    
9merels
10 ??                         11woelen             12mollen
13een vlinder             14deel van dak dat uitsteekt (zonder dakgoot)
15zwaluwen               16de koeien         
17die worden gek
18vlierboom               19al dromend       20mekaar
21kussen