HAOLES

AUDIO-OPNAMES

1:17

Vrouw vertelt over Polle, die met een 'nùts' (mallejan) al vloekend het zware werk uitvoerde. Hij transporteerde met dit mobiel werktuig bomen naar de zagerij

1:28

Vrouw vertelt over haar vader die onder WOI enkele Duitsers had gefotografeerd en daardoor krijgsgevangen werd genomen. In gevangenschap leerde hij elektriciteit en deed bij zijn terugkomst de eerste lamp branden in Halen

Verteld door Gusta Roosen (°1928) of Gusta va Fonske Roêze

Opname door J.L. te Halen op 27 dec 1999