HÄSSELS

IN KLANK

Verteld door Valère Smeets (°1927)

Opname door J.L. te Hasselt op 5 maa 1999

iN SCHRIFT

GINNEN ELLENTRIK

Dji moet Hasselt van nèù ne mier 1vergelìjke bè Hasselt in de jaore dartig. Toe war Hasselt ‘n hiêl klee stadje, want binne de kleene rinng - de boelvaar, 2gelèk veë da heete - dõo 'hád djeë allien verlichting en dõo bãöte -hád dje gin verlichting as ‘t ‘s aoves dõenker wõor. De verlichting wõor ni bè-‘n ellentrik, mah de verlichting 3wõor bè de gaâs

 

En dan 'hád dje ne mann, diën 'haa zoe nen 'hiêle lange stek. De 'hóëgte van e plaffon van ’n hãös of misschien nog ièjt 'hóëger. En dië vertroek op e zeker óër as ‘t begos schemer-dõenker te wiere en dan 'haa dië z’ne vaste 4toernee. Dan mos dië dao tigge dië sleetel aon 5dãön, 'hee stoek dië stek… Voem, dee brande en dan troek 'hee wir váárder

 

Dië man dië 'hoete zìj in mìjne joengen tìjd – 'haa dië ne bìjnaam – da wõor den ezel. Den ezel denk ich dat da wõor omdat dië z’n óëre nogal váár van z’ne kop aafstonte

...

1vergelijken met       2zoals wij dat noemden
3werkte op gas (lett. was met gas)
4ronde                     5duwen

EXTERNE LINKS

STUDIO SILO - Reportage over het Hasselts Dialect gemaakt door cursisten van StudioSilo als eindwerk voor het jaar 2011-2012

Veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels