HÄSSELS

AUDIO-OPNAMES

1:17

Een verloren beroep dat tot de jaren 1940 noodzakelijk was om de stad te voorzien van licht. Straatverlichting was nog niet elektrisch en de gaslampen moesten dagelijks ontstoken en gedoofd worden

1:28

Oud-leerling vertelt over zijn tijd in het (streng-)katholieke Sint-Jozefscollege in het jaar 1939 toen het humaniora voor meisjes, het Virga Jesse, nog maar net was gestart (1935) en op een gevaarlijke wandelafstand ervan gelegen was

Verteld door Valère Smeets (°1927)

Opname door J.L. te Hasselt op 5 maa 1999

3:21

Anekdote over het drie-koningen-zingen rond het jaar 1950 toen dit volksgebruik door ouderen vaak geassocieerd werd met bedelen

Verteld door Bruno Roggen (°1939) in 2022

EXTERNE LINKS

STUDIO SILO - Reportage over het Hasselts Dialect gemaakt door cursisten van StudioSilo als eindwerk voor het jaar 2011-2012

Veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels