KIRRINGER

IN KLANK

Spreker
Jaak Cuppens (°1945)
Jaak van Miester Elmar

 

Opnamedatum
24 apr 2007

iN SCHRIFT

DE ZWATTEN HÔND

Vrigger joöre liep heì in Kirringe ne zwatten hônd rônd, be groete blinkende oêge. De Zwatten Hônd hèb ich 1van ze leëve ins geziën an ’t kastiel, 2va moe heë lengs de Demerstroöt en de Gebrandestroöt nò de zwatte brèg liep. En hiel raör… 3ins weì heë in Hasselt koem, wár ter weg en hèb ich ‘m nèrges ni mie geziën

 

Ne boer is hum ooch tege gekome in de Roverstroöt bè den Demer. Heë kènde de weëg hiel goed en toch wár heë verdoold en het hit hiel lang gedoerd vur da heë de weëg nò hôös trèg vônd

Van ze leëve hèbbe ze in-e stal 4de pjaad 5b-hunne stat 6aniên gebonne. Se zeën dat da ooch het werk wár van de Zwatten Hond.

 

Wa heë ooch dee, war soms bè de minse an de veerdeer gòn ligge…

..

.

1ooit                            2van waar         
3vanaf het moment dat, lett. eenmaal als
4de paarden                 3met hun staarten
6aan mekaar

Uit: “Onuitgegeven Licenciaatsverhandeling Volkskunde aan de K.U. Leuven van A. Princen, 1965”