EKSEL

IN KLANK

Ingesproken door Jan Winters (°1945) of Zjang van 't Winterke

Opname door J.L. te Eksel op 11 okt 2004 

iN SCHRIFT

haen = hadden
nie meejn = niet te onderschatten     
jungske = hier: zoontje  
lestig = moeilijk  
jankde = weende
de hiele bazaar = alles
aorige = merkwaardige
opnouw = opnieuw