EKSEL

IN KLANK

Ingesproken door Jan Winters (°1945) of Zjang van 't Winterke

Opname door J.L. te Eksel op 11 okt 2004 

iN SCHRIFT

Op verpláitsing op-e Koolis

Vruger wáis ‘r op ‘t Hoksent ‘n voetbolclub, eegelïjk op ‘t Bovehoksent aan deze kant 1van-e roet. De plein wáis gelege langs 2 't peeke deh òn de këpel van Sint-Teunis oêtkwààmp. Doo rechs van laag de 3breemdries van Lëwieke Goove. Middenin dië breem wáis ‘r ‘n plak kaol gemaakt en deh wáis de plein van ‘t Hoksent

Fee van Graake Geunis, deh wáis de mân. Het wáis ne goeie speler en dooveur ooch kapitein van ós ploeg. Hij vrijde mèt Këtoo va Lëwieke Goove en

 

doomee 4haen ze dië breemdries gekrege 5vur op te sjotte. De goöle kwamme ooch van doo : het ware bónstake

Ze ware zjuust mèt ùlf mân. Den ambieter wáis Twáin van-e Vos of Toon van ‘t Maönewälleke. We haen altij mier supporters es spelers en 6den diksten tij 7mier vròllie es mans. Het ware de vrindinne van Këtoo

Kliêdkamers, die waren er nie. 8We deun os oêt achter 9ne breembos en we spilde mèt de klier die we aön haen. We haen toch ooch al ne lere bol mèt ’n bloös èin, 10vastgerijd mèt ne 11schoênnastel. Hiêl rônd wáis ie nie, meh 12we kòsten ter toch 13hännig mee voetbolle. Voetbolschoên ware 14raor. Sommige haen de botten aön, soms de zwoor en lompe 15vaorschoên en ooch wel ins op klompe. De 16gette deun se aón es 17scheenläp

1van de spoorweg     2het paadje                 3xxx
4hadden ze               5om op te voetballen      
6meestal                  7meer vrouwen dan mannen
8we kleedden ons om                      9xxx
10vastgeregen             11veter         12we konden
13goed (lett. handig)    14zeldzaam    15XXXX         
16beenbeschermers      17scheenlappen

Uit : « Lei en Griffel » - geschreven door 'Herrie va Kubke Geunes' - dit is niet de spelling van de auteur