HÙRPMòLS

IN KLANK

Spreker
Marcel Schouteden (°1934)
Mërcel van Stôô (vroeger)
van Tëtien (nu)

 

Opnamedatum
16 jun 2004

IN SCHRIFT

H

Wá 

...

1toen     2lantaarn, stallamp                       3de stallen
4eten              5ketel om beestenvoeder in te bereiden      
6een petroleumlamp                                  7herders
8mooie                             9goed in het vlees, gezond
10klein potje                     11aten
12de eerste                       13hoe            14uw schapen
15de grasvelden                16holle straten
17ik hoed, laat grazen