OPHEËR

IN KLANK

Tekst omgezet en ingesproken 
door Madelène Bellis  (°1932) of Lèneke van Bêr van Dries de Booi
met medewerking van Lydia Gelaesen

Opname door J.L. op 6 dec 2001

iN SCHRIFT

Het vrouwke an der spinraÖd

Vruger 1duine de minse al 2vùil dèkker iet vùr de keìrk. Zoe was ter ins ‘ne keer ‘n aad vrouwke van Opheër da an pëstoor belóf haö 3vur sköun nèùw dük te maoke. Mah vurda het gedòn was, was ze al döud. De weëke dónoo huurde 5iêdereen wa vurbìj de keìrk kaom 6e raor lëwèët in de keìrk. 7Alleman 8klapde doo eujver en 9doo wiês jommand ní wa ‘t was. (10Drei stroêse mans wöunen ins gon kiêke. Op ‘ne zeejkere naach duine se ‘t dan ók)

Hejl 11cùrjuis 12goenke se stillekes êin. Wa se toen doo zaogte… 13ze kôste hun öuge nie geluive. Da aad vrouwke zaöt in 14e dõunkel hükske an der 15spinraöd. Se *werkde mer doowr, se wiês nie van ophaa. Zoe is da nog 16däög blìjve dure tot de pëstoör op ‘ne zondaog de vruge mêis kaom doën

Toen ter an ‘t altar kaomp, zaog ter doo 16de sjiekste dük liegge. Ze wónne zoe sjiek da ginne mins ze zoe zöu koenne maoke. Van toen hùbbe ze nóit niks ní mè van da vrouwke gehuürd of geziën

1deden              2(veel) vaker                 
3om mooie nieuwe doeken
4graag               5iedereen die      
6een raar geluid/lawaai                  
7niedereen         8sprak, praatte
9niemand wist    10drie struise mannen wilden

11nieuwsgierig      12gingen ze binnen
13ze konden         14een donker hoekje
15spinnewiel         
16dagen [dèùg]
17de prachtigste doeken

*'werkte' werd foutief ingesproken

AN-tekst uit : “Volksverhalen uit Belgisch-Limburg, Prof. Dr. F. Roeck, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 1980, p. 75-76”, verteld door J. Moïs (°1905)