herk

IN KLANK

Verteld door Georges Niesen (°1940)
Opname door J.L. te Herk-de-Stad op 14 nov 2019

iN SCHRIFT

HÈILE BÈ NIEFJOOR

J.L. Mòkde ze hun gezich ooch zwat? 

1Bè aad op nief wel. As ze ginge 2hèile öuch (?)“mësgraöd zinge” Dóbìj is da öuch gestopt.

‘s Ooves makde ze dan hun gezich zwat en ‘t was dan wènterweer en de minse haa da nog allemòl ni te 3gjaan èigetlijk, eh. Wie krijgt dje an de deur, eh 

De leste jore is da fel... ich geluûf da da 4deis joor zelfs gin kerstheilige ne mie geweest is, da ze ne mie geweest zèn, dus jah... A djee gin 5kènger in de stroot hèt en 6oer aars stòn doo ni achter. De folklore va vrugger 7da gie ter aat èigetlijk. ‘t Is alliên 8heì och doo 9moe ze ‘t wille doen. 10Bè niefjoor, dan 11goenke vee vùil verkliëd rond. Da was in den dág was da gòn hèile en ‘s ovës was da '(??) xxx' Twie grupkes gesplitst van (??) Mah [??mësgraöd] dan most dje al grodder zèn. Dje moch ni op stroot van oer aars nè en van de minsen öuch nè. Da’s ter öuch stillekes aatgegòn

Veë ginge uiverdág en da was dan mier vur snóp, appele en sjëklaöd en zoë en geld

En ‘s oovës ginge vee as groête gaste 12twélf, dattien, vjottien joor. Öuch an de huíze belle en dan öuch plezier maken onderiën, mah ja... da is ter aatgegòn. Da was bè niefjoor

Bè dreì kuininge ginge ze altèd mier schoender verkliëd. Wa logisch was. Dreì kuininge moste beter vur de dág köume

1op oudejaarsavond       2langs de huizen gaan voor snoep of geld
3graag                          
4dit jaar                 5kinderen
6je ouders                     7dat gaat eruit, dat verdwijnt
8hier of daar                  9waar                    10op nieuwjaarsdag
11gingen wij                  12twaalf, dertien, veertien