SCHIELE

IN KLANK

Verteld door Jef Grommen (°1935) en Maurice Borgers (°1946)
Opname door J.L. te Schulen in 2007

iN SCHRIFT

Nò schõul gon

Bewaorschõul waor ter nie ìn Schiele, niks. Dan móst dje nò ‘t ieste studiejoor gón. Mam zat doo bè dei klèin manne. Dan móst ich te vuut - 1bè me mëletteke bè wa eët’n êin - gón tot bè Vandebroek in de Stapstroöt. Da war fëmiêle va mich en dei wárre wa àder en dei namme mich meë nù de mìs. Tuun ich e-wa àder weur… ‘s mèrges a-ve nò de mìs 2gónke… Fille van Haore 3bè ‘t pjad en z’n mèlkkèèr - dië hòlde dan mèlk op ìn-e buren - en dèè haa zoe twie 4breedjes òn weeskant en doo zatte vee op tot an-e kèrk en terwìjle laoide dië mer kruìken op en zoe gónke vee meë nò de mìs
..

1met mijn draagtasje              2gingen                 
3met het paard                       4voetplanken