SCHIELE

IN KLANK

Ingesproken door Jef Grommen (°1935)

Opname door J.L. te Schulen in 2001

iN SCHRIFT

HET SINT-ZEERISSPEEL

Hiel vrigger 1jod in Schiele het 2Sin-Zeerisspeel gespild. In 1700 vièl da wêg, mah 't jod 3opnieft begonne dur pastuur Freysers, dee het speel in e nief kliedje stuuk. Het jod gespild an ne põel, dee in de arsjieve van de kerk jod beschreëve mè de naam Kapelpõel, dee rechs van de veerige kerk luug, op den hók van 't kerkhof

In 't arsjief kim 'n kotte beschrìjving van 't speel veer mah den ieste tekst schien verlõre te zen en dòveer mos ter gezoeke jôdde. In e liedjesbikske van e 4mètske van de leegere schõul vonne ze e Sin-Zeerislied da in de achttinde ief hiel bekand mos geweëst zen. 

Õõch kome ze te weejt da in Beesel bè Roermond nèù nog om de zeve jõor e Sin-Zeerisspeel jod gespild. Ze 5goenke doo vir mier te weejte te kõume en kregen het teksbikske van 't Sin-Zeerisspeel mè dõoêin het Beesels Sin-Zeerislied. Het Schieles lied wòr iest hetzelfde, õõch al juden 'r viel intressante stikke tèkst weggelõte en wààr de taol viel hedendaagser gejodde dur 6vots te vertèlle van den inne op den andere. Het speel schien meer te verschille as ze het Beeselse vergeleke mè de kotte beschrìjving van het Schieles kèrkarsjief

Wei het speel goenk, moet dje zuu veerstelle: al wa vir dei dialoog kwaam en in het Sin-Zeerislied jod vertèld, jod õõch õötgebild: het offer van de schope, de bestemming van 't lõöt, de klácht van-e keening en 't vertrèk van-e keeningsdochter. Dan 7kim opins den draak. De keeningsdochter ript vir te helpe. Jóng Jude, beschermers, lupe bìjë mah Moözes 8had ze tege omda ze hun iest moete schuun make van alle koöd. De Jude hiele veer dat vir alles de keeningsdochter most gered jôdde. Op 't lèste vrigt Moözes te 9beë vir Christus en ze muuder. Dan kim de dialoog tisse Sin-Zeeris en 't mètske en het verslin van den draak, den diêvel, dur de hèllige mè de hilp van de Jude.

1werd           2Sint-Jorisspel            3opnieuw
4meisje        5gingen                      6verder
7komt           8houd                        9bidden