JAASPËL

IN KLANK

Spreker
Martine Kersten (°1957)
met medewerking van Edmond Kersten
of Edmao van de Smeed

 

Opnamedatum
18 mei 2004

IN SCHRIFT

Het GRAOF

Ooit wóinde hei in 1Jaaspel ’n maa en 2hur männeke. Het männeke wáis nog jóng meh toch al ’n grote dugnit. Op zekere daog haa hee wier iets autgestoke. Z’n maa haa ‘m doovur 3betak. Meh de jóng – zoe 4astrant át ër wás – haa z’n maa geslaoge. Nie lang ternóë wás ’t männeke gestùrve. Dóë wore minse deì vertelde ùn de maa da ze alle naachte de aerm èn de haand van het kènd bove ze graof zogen autstèke

Ze was aerg druûf. 's Aanderedogs goeng ze nu de pëstoor om róëd te vruëge. Zje zult de aerm mit 'n roei moete slun 5wèè hee oech geslun hit, 6zaet de pëstoor. Dei naâch 7goenk se trug nó de kerkhóf èn 8duûg wò de pëstoor gezaed haa. Sund toen was 't gedunt

1Herstappe       2hier: haar zoontje                 
3berispt            4stout als hij was         5zoals hij u
6zei                  7ging                          8deed

Uit: “Volksverhalen uit Belgisch-Limburg, Prof. Dr. A. Roeck, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 1980, p. 87”