heUSDE

IN KLANK

Verteld door Gust Claes (°1930) of Gust van Henri van Jaa Claes

Opname door J.L. te Heusden op 9 mei 2000

iN SCHRIFT

Vee werkd’n op ‘t propretèèr noemde ze da. Da wárre veurbereidende werke. Da wár 1blokkekannaasj, da wárre dan gange deì gemaakt wárre door 2de boovalèùrs (deì 3mikke deì gange) en wee kwamme dan achterop 4moe ze dan ingezakt wár’n en te klèèn gewore wárre vur-‘n 5diezel, vur-‘n trèèn, dan moeste wee da 6ôôtkarriere, 7zeën ze doo tege

 

En dan moeste wèè 8diën aa bazzaar aafbreek’n en doo 9niêf zette en da wárre blokke, jah…

 

Ge had blokke va vìjftig, blokke va zestig, blokke va ne meëter. Blokke va ne meëter 10dò ko-‘r al bè de hand niks ne mie an doen, want deì woogde godverdoeme duuzend kilo. Doo most der al 11‘n tui vur hem’n, 12vur bè de kabel en zoe

Da wárre 13grùllige werke doen. En dan 14kost de-gè… wa herde stien had, dan moest de-gè schiete, zeen ze, dan moest de-gè bore, boorhamel in-e schoör en… schud’n ôôtiên. ‘s Náchs dan rammelt der in oer bed nog altè van ‘t boor, godverdomme

Dan begost de-gè, twie 15overies en 16ne mëneuver 17òn-e koeraasj. De overies, deì begoste en-e mëneuver, deì kos 18lepel’n. Ich moes godverdoeme meh lepele vanaf ich doo kwamp tot ich nò hôôs 19gonk, dat oère rug nondedjuu kromp stond van ’t schùppe

En dan dejen die manne mer 20lullïjk, ge kost mer zien dat 21deì stien weg wár’n. Meh jah, doo haa ich toch nie vool last bìj, 22zulle. As ze wa lullïjk deje, dan zee ich: “Komt ze godverdomme zelf opschùppe!” Va me bakkes make, da kos ich ooch

1een pijp van 40 à 50 cm dik om de lucht door te laten
2mannen die de gangen maakten om de trein door te laten rijden                 
3maakten            4waar                        5de locomotief
6nabreken, het terug in orde brengen van de gangen                  
7zegden              8die oude rommel       9nieuw
10daar kon je      
11een lier (=voet van enkele meters hoog met een takel om de blokken makkelijker te hanteren
12om met           13zware                      14kon je
15houwers          16handlanger, diegene die de stenen moest scheppen
17aan de voorbereidende werken van de tei
18het scheppen van afgeschoten stenen
19ging                 20lullïjk doen: afsnauwend commanderen
21die stenen         22hoor