OPHOO

IN KLANK

Spreker

Jos Smeets (°1928)
Jos van Itte

 

Opnamedatum
17 sep 2001

EN SCHRIFT

DE KEUNINGSHAAN

‘s Dónderdigs veur de 1vastelaovendj, 2den tróchte 3de kènjer mit de keuningshaan door ‘t dùrp. In Ophoo waas det per koppel. Dao woor ‘nen haan gevange, 4de pöë’t biej-ein gebónje 5det ëhr dich neet op-e löÿp ging en ‘m e sjoën strikske óm z’ne nak gedoon ómdet ëhr ouch hiël sjoën mós oêtzeene. Eine jóng, dèè droog den haan en 6nen angere haai ei stóffe zäkske biej zich óm ‘t geldj in te doone

Foto aangeleverd door Gaby Nies, Heemkunde Kinrooi

En zoë ginge ze van deur tot deur en dan zónge ze: "Gèèf mich 7get vur de keuningshaan, gèèf mich get vur de keuningshaan," ’n hiël eintöë'nig leedje. En dan zónge ze zoë lang tot ze get gekregen hauwe

Op de meiste plaatse krege ze e kwaartje en ouch 8dèk mer viêf cênt en zelfs mer e knäpke en 9woo we niks krege, dao ginge we langs... Die kèndje we nog van
10 ‘t jaor van veurs...

1karnaval              2dan trokken         3de kinderen
4[puüt] de poten    5opdat hij niet kon vluchten
6een andere (jongen) had                  7iets
8dikwijls                9waar
10het jaar voordien