WINTERSHAOVE

IN KLANK

Spreker

Mya Vandeclée (°1937)

 

Opnamedatum
26 maa 2004

iN SCHRIFT

HET SINT-LAMBERTUSVUUR

Op zekeren daog wes in de sjoël van Waldus (Sint-Landoaldus) gee vuur en bè gevolg wes ‘t 1te kaad vur lêis te geëve. Waldus zèi tege Lambertus dat ër wa vuur in ’t haös dóë lengs 2bè de geboere moos gon haöle
3De kójjóng goenk drek dur meh hee hao nieks vur déj 4krieken èin te dôn. 5Dóëvur duj ter ze in zènne sjowt van ze kleed en lujp zoew truq nò de sjoël en góide da in de ruster van 6de hoöl sjouw
Án ‘t kleed van Lambertus wes van da vuur complèit nieks te zien. Tja, al 7déj kènger wa da gezien haöne, vertèlde da naturlïjk 8vots an hun 9aas en án de miense van ’t dùrp en ze wiêste drek da dóë e miraokel gebeurd wes

Tot op 10den daog van hájn kome dóë nog altèd miense op 11beüvëd bè Allerhèllige. En dóë zen al vùil miense 12verheürd
Da wilt zegge da dóë toch nog alted ièjt bestùt...

1te koud om les te geven        2bij de buren
3de kwajongens vertrokken dadelijk (lett. gingen direct door)
4gloeiende kolen                   5daarom deed hij
6open haard (van toen)          7die kinderen, die
8verder, voorts                      9ouders
10de dag van vandaag           11bedevaard
12verhoord (wensen ingewilligd)

Uit: “Met het oog op Wintershoven – Dr. Pierre Diriken – 1997, p. 32, 39”