WINTERSHAOVE

IN KLANK

Spreker

Mya Vandeclée (°1937)

 

Opnamedatum
26 maa 2004

iN SCHRIFT

HET SINT-LAMBERTUSVUUR

In de zeveste ejw wórre de miense hèë beizig 1bè de boo van ‘t klóister en de kèrk van Waldus èn z’n gezelle. Het werkvolk 2lammerteërde da dóë gee goèwd drînkwetter wes en da ze 3ter án onder goenke van den doos

Het enige wetter wes da van de troebele Mombeek èn ‘t moerassig bemwetter wa zeejker nièj 4in urre korpus te krìjge wes. Waldus en Lambertus wórre da gezoag 5muj en trokke wa leiger 6de bem êin en 7begooste te 8beë. Èn de jonge Lambertus stouk bè Waldus z’ne stoaf in dië zómpige grond èn ineens begoos dóë 9sjoun kleër wetter aöt de grônd te speute. Toen wórre ze zoew blaej èn begoosten ammoil te beë èn daachte 10drèk opnáw òn-e miroakel

 

Op déj plak hèt zonder 11ophage tot op 12den doag van hájn alted wetter 13gevloöte

In 1894 hèt pastoor Kissels an de 14boön ne wetterbak van blóuwe stein lóëte bouwe en bove tr-op de bilde van de hèllige Landoaldus en Lambertus in sjoun geverf, gebakke 15jaad. 't Is án iedreen ángerojje dóë ins kiêke te góin want 't is echt de moewte 16jaad, ‘n 17pjal vur te zien.

Zje koent 12hájnendoag ók e smoakelijk drùpke koupe in Wintershoave onder de noam Sint-Lambertusvuurdrùpke

1met de bouw       2kloeg       3zouden omkomen van dorst
4niet drinkbaar (lett. in uw lijf)            5moe, beu
6grasland in beekdal                           7begonnen
8bidden                 9mooi helder water
10dadelijk terug/opnieuw                   11ophouden, stoppen
12de dag van vandaag                       13gestroomd
14bron                  15aarde, klei          16waard
17parel           

Uit: “Met het oog op Wintershoven – Dr. Pierre Diriken – 1997, p. 32, 39”