HEPPE

IN KLANK

Ingesproken door Rik Wouters (°1929)
Opname door J.L. te Heppen op 10 nov 2001

iN SCHRIFT

Volgens hedendaagse moraal kan dit verhaal aanstootgevend zijn. Het betreft een volksverhaal dat een eeuw geleden werd verteld volgens het geloof en bijgeloof van toen

DE APPELEBOËM

Wannee 'r iemand gebore wár,1wùnd 'r ne levesböëm geplánt. Ze moeste goed oppásse want bè de geboorte van ne joenge moest 't ne neute- of ne appeleboëm zen. En bè e 2maske ne pèereboëm. (Wa gebeurde as ze da nie zoë naa nam, stùt hie-onder...)

Ne zekere Heppenèèr wár vaoder gewùnne van ne zoon. Allewel hè nie echt bìjgeluuvig wár, had hìj toch ne boëm geplant… ne jonge pèereboëm

De áuwere minse ùt de gebure zeën hum dat ’t de verkierde boëm wár en ’t wel is verkierd kos afloëpe. Da 3goeng de vaoder toch te 4wèèd. “5Nèè heb ich ne boëm geplánt en dië zal dao blìjve stùn en giënen andere!” zee ‘m

’t Joengske groeide op, mah tot groët ongenoege van ze vaoder spilde het 6martoe mee de poeppe. Vaoder had al nen 7dop gekocht en 8e schieterke gemòkt. Mah nog altìjd spilde hîj veul liever mee poeppe

Op zekere nacht stùrmde het verschrikkelïjk. Ne 9hette slag mokte iederiën in huîs wakker. Vaoder goenk buîte kîjke of de bliksem ’t huîs had gerokt. Gelukkig wár ’t huîs nog hiël. Alliën ‘t bumke wár geròkt en middendeur gebroke. ‘s Anderdaogs lag de joenge doëdziek te bed. Vaoder had ‘r gin erg in en doecht: het zal wel euver gaon. Mah twië weke laoter wár de joenge ‘r nog veul slechter an toe. Den doktoer wár al gewist, mah wist nie wat ‘t wár

Toen pas begost de vaoder trug te dènke an wa ze bè de geboorte hadde gezeed euver boëme. Nie da hîj ‘r nèè wel an geluûfde, mah omda ze zoontje mah nie waa betere en den doktoer ‘t zelf nie wist, plantte hè e neutebumke op de plak van ‘t ander. De vaoder kos z’n oëge nie geluûve toen hè zag da zènne zoon mee den dag beterde en ùtendelïjk geneze wár

1werd        2meisje        3ging
4ver          5nu              6voortdurend
7draaitol    8katapult      9harde

Uit: “Dorpsmonografie van Heppen – Callens Myriam”