LIMBURG-NL

CENTRAAL-LIMBURGS

WEERTERLANDS

HORNS

Pater Sangers werd in 1915 te Stevensweert geboren en was later kruisheer en priester te Maaseik (Belgisch-Limburg) waar hij cum laude zijn licenciaat in de geschiedkundige wetenschappen had behaald en er jarenlang doceerde aan het kruisherencollege te Maaseik

Hij blijft gekend voor zijn mooie voordrachten die hij in zijn eigen dialect zo sappig kon vertellen, voor zijn opgewekte aanwezigheid en zijn bijzondere interesse in het cultureel erfgoed van zijn streek in beide Limburgen
Pater Sangers overleed in 1987

STAMPROY - THORN

IN BELSJ:

CENTRAAL-MAASLANDS

ROOSTEREN - GREVENBICHT - BORN

TRICHTERLANDS

MAASTRICHT

OOST-LIMBURGS

NOORD

ZUID

RIJNLANDS-LIMBURGS

HEERLEN - GULPEN - VOERENDAAL

IN BELSJ-LIMBURG (GEULLANDS)

IN BELSJ - DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

RIPUARISCH-RIJNLANDS

ZUIDGELDERS-LIMBURGS

NOORDGELDERS (KLEVERLANDS) in LIMBURG

EXTERNE LINKS

met 184 dialectopnames uit Nederlands-Limburg