DIALECTREGIOS IN LIMBURG

BRABANTS IN LIMBURG

TESSENDERLO-KWAADMECHELEN (HAM)

In de neus van Limburg wordt een Brabants Zuiderkempisch dialect gesproken

HET KAAMPS

Alhoewel de taal uit Leopoldsburg geen dialect wordt genoemd omwille van de korte geschiedenis van de gemeente, kan men intussen toch goed horen of iemand uit Leopoldsburg komt.

Bij de oprichting van het Kamp van Beverlo kwamen van her en der militairen zich vestigen op de heide van Beverlo.

Typische oude woorden heeft het Kamps eerder niet omdat men er onderling de standaardtaal (of meer westelijk gelegen dialecten) ging hanteren om redenen van verstaanbaarheid. Het accent is duidelijk Noorderkempisch en wordt dan ook tot dit Brabants taalgebied ingedeeld.

HET LOMMELS

Het Lommels dialect heeft meer overeenkomsten met de dialecten uit Noord-Brabant in Nederland dan met de Brabantse dialecten uit Antwerpen in het westen. Hier en daar merken we toch weer iets Limburgs op... "Da's Lommels!"

BRABANTS-LIMBURGS

GETELANDS

Het dialectgebied, gelegen tussen twee voorname taallijnen: de Uerdingerlinie en de Getelinie.

Deze laatste lijn is eigenlijk een lijnenbundel. Een reeks taalverschillen vallen hier samen. De getebundel loopt nagenoeg gelijk met de (zuid-)westelijke provinciegrens, op enkele Brabantse dorpen na, die opmerkelijk genoeg in vroegere tijden wel behoorden tot het Graafschap Loon.

BERINGERLANDS

Beringerlands betreft de gemeenten Beringen, Paal, Beverlo (Beringen) en Heppen (Leopoldsburg)

Op basis van lokaal onderzoek deelde dialectliefhebber R. Vanesch dit gebied verder op, voornamelijk op basis van (hier nog) relevante taalverschillen uit de getebundel
Een meer Brabants geöriënteerd gebied doopte hij tot Heidelands: het betreft de gemeenten Beverlo, Heppen en Oostham

Het dialect van Oostham wordt veelal ingedeeld tot het Noorderkempisch Brabants dialect, omdat het zeer weinig taaleigenschappen heeft die Limburgs kunnen genoemd worden. Wel ligt Oostham ten oosten van de Uerdingerlinie, de uiterste uitloper van de Rijnlandse waaier en dus ook het gebruik van de zuidoostelijke persoonlijke voornaamwoorden: ich, mich en óch (u)
Dit is dan ook de reden waarom Vanesch de gemeente indeelt tot deze Heidelands (sub)groep