NEDERLANDS EN DUITS

 

Over Limburgse dialectologie volgt later meer...

Hier alvast enkele plaatjes...
Limburgs, kan het nog internationaler?

 

Kaarten van Oost-Nederfrankisch taalgebied - Limburgs in ruimste zin

DIALECTREGIO's binnen limburg