MAASEIK

IN KLANK

Spreker

Harry Beenders (°1925)

Opnamedatum
9 aug 1999

iN SCHRIFT

HET LIËVE OP STRAOT

In dën tièjd van mien jeugd lèèfde de minse eigelïjk vèùl rùstiger 1es noêw. Het waas neet zoe gejaâgd Eederein waas vèùl kalmer en 2de luuj ginge te voot of mèt de fits 3woe ze nò toèw móste. Het verkier dat 4bësting natèùrlïjk neet. Men zaag waal nen enkelen otto of 5nen tuf
Mar het liëve spèùlde zich hiël angers aaf es noêw. Ouch hiël 6dek, vèùl mier en ziëker ìn de zoëmer op de straot. Noêw zitte de minse allemaol ‘s aovës an de tillevisie te kièjke. Dat besting natèùrlïjk neet

Hiêl vèùl van het liëve ‘s aoves spèùlde zich aaf op straot. De minse zatte 7e paar stööl boèwte en zatte zich op de stóp en nao de vurbijgangers zote ze te kièjke en zote ze ouch natèùrlïjk te 8moèwle: “En hèbs-te det gezeen en hèbs-te gezeen 9wat dèè aanhauw en 10wèts-te ouch wat dèè dèùt en hèbs-te gehuurd van dèè, en hèbs-te gehuurd van dit en dat…” Dao mós men echt “spitsroede loupen” es men te voot ‘s aovës door Mëzeik ging

1dan nu, dan tegenwoordig        2de mensen, iedereen
3waar ze heen moesten             4bestond
5een motorfiets      6dikwijls       7enkele stoelen [steul]
8roddelen              9welke kleding hij droeg
10weet je ook wat zijn beroep is