RAOJ

IN KLANK

Spreker

Harrie Hubrechts (°1933)

Opnamedatum
10 aug 2000

iN SCHRIFT

BÓGGESPLANT

1Wie in de Vlaonders de iërste èèrpele op de taofel versjiëne, gebrikde vèè leever gewin van eige striêk.
De minse vertruiwde dèè nuwe knol neet al te fèl, dèè pas in de niëgetiende iêuw bie ós wèèrde ingeveerd en vier te beginne allein aan de biëste gevoord wèèrde

 

Tot dân hauwe ve in-e Kempe 2bóggesplant, die het bèste 3woös ìn driêge zandgrond. Van de zäädjes van dees plant maakde de Kempenèèr bóggesmèèl, det hèè onderandre gebrikde vier het make van bóggese kook, e suurt pannekook

1toen        2boekweit(plant)       3groeide

Uit: “Oude gebruiken en gerechten uit Limburg – J. Collen/ J. Lambin”