JÙDDERE

IN KLANK

Ingesproken door Jan Cielen (°1927) of Jang van Kolke

Opname door J.L. te Herderen op 24 dec 2001

iN SCHRIFT

DE ZWATTE KAT

In Jùddere op de Subùrg wois vrugger ‘n hóus en dao koom alle daog ‘s òvves ‘n zwatte kat bij mínse ónder de staof zítte, ‘n kat 1 ze nièj 2kàne. En alle daog ‘s mùrrës wies iederee wao in dat hóus ‘s òvves gezaád wòis. Mah déj miense wòitte dat 3muj en op ‘nen òvvëd wore ze 4àter de kat gewès en haö de kat de 5raese vyurpoót 6yuver gehóuwe en ‘s aanderdogs wois dò ‘n àad wijfke mèt de raese aerm yuver op de stròït

1die          2kenden             3moe
4achter     5rechtse             6over geklopt, gebroken