MUMMERKE

IN KLANK

Ingesproken door Hubert Thys (°1939)
Opname door J.L. te Membruggen op 7 okt 2000

iN SCHRIFT

DE WÁTTERBOND

In het begin van de jorre 1900 1jond in Mummerke veul gedronke. Op tachtig 2hàäs wore dao zevenentwientig caffis. Bij ilke gelegenheid jond jeneuver gedronke en op de kermis ote ze zelfs jeneuversop

In 1905 (neugeteenhonderd èn vàjf) zien dan ‘n deel drinkers gewès èn da wòlle stoppe mèt drinke
Ze jonte dò ien gesteund dur pastoor Lenaers, meester Rogge en kanunnik Sende. Sende, dèè ien Sin-Traoje al ‘n 'matigheidsbond' opgeriech hò

In datzelfde jor jond de wátterbond gestiecht en ien 1907 mòkde ein van de lede, Tebës Mattës, van z’n sjuur e lokaöl vur de ‘geheelonthouders’
Ien de gèvel koem ‘n spreuk van sjoölmeester Brouwers van Bérg en dat wáis : « Drinkende mensschen denken niet, denkende mensschen drinken niet »

In de jorre zestig is in het geboo veul veraanderd. De pläkskes 3aeter, 4boe de zuster van Tebes nog woende, jond nù hur dóud umgevùrmd tot e lokaöl vur de jeugd. Omdat dat jonk volk veul te 5hél kèkde as ze on ‘t kaote wore in ’t lokaöl, 6wolle 7de adder taosers daai dò aut. Da hit e jor of vaaif goed 8gange en doen wáis de belangstelling 9voert en stond ’t lokaöl lieeg. 10Innige jorre ternoö hit de K.L.J. dat in gebraaik gepak en daai zitte dò nàu nog altaaid ien

1werd           2huizen          3achter
4
waar           5hard schreeuwden 
6wilden         7de oudere kaartspelers
8gegaan        9weg              10enkele jaren nadien

Uit: "Riemst in pen en schrift - 1991, p. 19"