MILLE

IN KLANK

Voorgedragen door de heer Guy Peeters of Peikstat (°1950 - *2009)

Opname door J.L. te Millen op 23 jun 2002

iN SCHRIFT

DE TOEM IN MILLE

Heel vruger, 1wáj de raddio èn de tilleviêse nog niê bestoente, 2kalde 3de laai nog 4mèt-een. In de wínter wòs ‘t ok nog vruger dónkel 5as náw. Want onder de lesten orlog hùbbe de Pruûse 6het oêr 7aeteráwt gezat èn da’s noôt trug gezat

Èn zoo zoot alleman dan ‘s wóvves al vruug rond de Lyuvëse stwóf. Mèt 9de sjün áwt èn 10de gwózje op de kroomee waermde ze dan hun 11vüüt. Omdat 12de keìnkè nie genoeg liech goof, zatte ze dan ok de stwófdèksel 13wóp. De 14glutige krikke flikkerde dan rood tieege de plaffón. En as ‘t 15hél waede rammelde de 16plaffetúrre tieege de viensters. Dat maokde alles nog aokeliger!

De kleen 17bëgadders laaisterde mèt ôge zó groot as 'n koê èn de mónd 18waaid wóp at de laai òn 't vertèlle wore. Ze wore zoo staaif van angs da ze nog mer 19kreech 20dwosjte 21wójjeme. De 22aa manner drónke jenever áwt ne 23kloekët èn de 24vrolaai èn de kìnder waerme 25kakkoo. Vur de tájd um te kraaige vertèlde 26de aa laai dus versjillende straffe verhaole wáj ich zaët en één van dáj verhaole 27goenk yuvver hekse èn weìrwolve op de toem ìn Mille...

...
Het volledige verhaal zal later gepubliceerd worden

1toen             2praatten
3de mensen    4met mekaar   
5dan nu          6de eerste
7het uur (de klok)   
8achteruit gezet
9de schoenen
10broek                 11voeten
12petroleumlamp    13open 

14gloeiende sintels 
15hard waaide  16vrolluiken 
17kleuters        18ver 
19nauwelijks     20durfden
21ademen     22oude mannen 
23stenen kan 24vrouwen 
25chocomelk 26ouderen
27ging