VROENHOVE

IN KLANK

Ingesproken door Alfons Smits (°1926) of Fons van Hugo van Huibes
Opname door J.L. te Vroenhoven op 18 mei 2001

iN SCHRIFT

DE UUSTE COMMUUNIE

...

De commuunie wud gehawe ien de mìs van zieeven oor. Nao de mìs goenge ze allemòl nò meester Dupas

Bij Dupas wótte ze getrakteerd op koffie en vlaoi. Ien dèèn tiêd bakte Greetje en Truike de vlaoi, trouwes de bèste vlaoi van hiel Bels! Greetje néjde ooch het liênne vyur de kèrk en vyur de Beloke Paose kós ze sjoen éjkes verve

As ze lekker gegète hauwe, goenge ze truq nò de kerk vyur de hoêgmìs van tien oor, 1boe de deupbelofte wód vernouwd. Om haaf drei kómme de kinder truq vyur het lof en de touwijding òn S-Li-Vrouw
Daonao wótte ze door de pëstoer zelf ontvange ien de vyur dèèn tiêd sjoen pastërij. Ze krege wir vlaoi en koffie, ooch paos-aejer en zelfs e bitje wiên
Dân wód thoês nog e fieske gehawe, hielemaol nit 2wei nou. Op de taofel koeme zwatte proême mèt e bölke gehak, witte mík (zelf gebakte) mèt 3vyùsse sjeenk

Dan koem pudding mèt iêngemaok freut, e täske koffie en vyur 4de groete lui e drupke, of w...

...

..

1waar                2zoals nu/tegenwoordig (of allewijl)    
3verse ham        4
volwassenen

Uit: “Vliegen tussen droom en werkelijkheid: Montenaken, mijn hart, mijn leven – Winand Janssen, p. 70-71”