'HALLEMOOL

IN KLANK

Ingesproken door Renaat Vandevoort (°1933)

Opnamedatum door J.L. te Halmaal op 17 jan 2001

IN SCHRIFT

volksspèile

Vrugger woode 'heì in -Hallemoöl op de wèi, 1moe ich naa gebaad 'hùb, vùl volksspèile 2gearrandjeëd onder de joörkermis. Iën van deì spèile was da de mans hun 3vroulie in ‘ne kruìwaogel moste zette en doobìj 4vur den iêste an den àandere kàant zien te graoke
‘n Àander spel was 5bè ‘nen tesnùizik vur ur oêge geboenge, zoe rap as dje kost, 6dreì èir zien kapot te slooë bè ‘nen 7dosvlùiger

8Veë dùin och an rèngstèike vanop de 9rësoorkèèr. Van weeskaante van de stroöt 10houwde vee dan ‘ne staok 11in ’t jààd en 12verboenke dee bè ‘n koôd van papièjr. An nen droöd 13'hoenke vee 14dreì rèng. 15Al vúrrentere móst djee urre stek dour ‘ne rènk zien te krìjge en ‘m miej zien te pakke

Wa veë och 16gèèn 17dùin was an ‘ne pool opkléddere dee vee insmeede bè ziëp en 18smaat. 'Hiël vanbouve op de poöl, 'hoenke vee e 19veilouraöd bè vùl kadoukes aön. Alle kirre as djee bouve grokde, mocht dje e kadouke pakke. Zoe mochte se allemool 20op 'hunnen toèwr doo an op kleddere tot as doo niks ne mi te 21schère was

1waar               2georganiseerd        3vrouwen, echtgenotes
4om het eerst    5met een zakdoek    6drie eieren
7dosvlegel         8wij deden              9?? kar met veren
10klopten         11in de grond/aarde  12verbondden
13hingen          14drie ringen            15al rijdend
16graag            17deden                   18smout, olie
19fietswiel        20om beurt               21grijpen

Uit: “Volkskunde in Limburg – Jules Frère (bewerkt door Jaak Venken) – Stichting Mens en Kultuur (SM&K), Gent, p. 162”