LOËJ

IN KLANK

Spreker Louis Van Thienen (°1924) of Louis van Gust van Nant

Opnamedatum 9 feb 2000

iN SCHRIFT

DE ZAANDBOERE VA DIST

In 1890 was nog alles te voêt, te pèëd of mee ’n honskaar. Dan kwamme 1de este veeloos, 2de tuffers en de otto’s, mah toch võêlden de zaandboere zich nog 3e bikke de baos oep de baon. Da moest zelfs este minister Schollaer ondervinne. Op ne kier kwâm ‘m de zaandboere tege en de chauffeur had nie veul goesting om ‘m in 4de moos af te zette. Mar ok de zaandboere die zwoór geloóje weere, gove nie toe. En dò stonde ze dan tot de dreì hunne riêm afdeën, 5de meëven oepstropte en nò den otto ginge. Toên was de zaok direct oepgelost. Zik weìre ze ok noët. As ‘r dan toch is iëne wa hoeste, zee me moeder wel is. 6Zaa-de nie nò den doktoor…

1de eerste fietsen     2de bromfietsen
3een beetje              4
de modder          
5de mouwen             6zou je niet