PIRINGS

AUDIO-OPNAMES

6:19

Over het ontstaan van het (Maas-)Rijnlandse katholieke carnavalsvieren, dat zijn oorsprong kent bij de middeleeuwse hofnarren, een dode periode kende en heropleefde tijdens de Pruisische oorlogen in de 19de eeuw

Verteld door François Nys (°1952) en Jef Langenacker (Widooie)

Opname door J.L. te Piringen in 2010