HÈNIS

IN KLANK

Spreker

 C. P. (°1937)

 

Opname door J.L. te Henis op 19 aug 2007

IN SCHRIFT

DE SOLDAÓTE VAN NAPOLEAÔ

Doo wórre twi-j soldaóte van Napoleao in Hènis. Daa moeste op het góud passe. De twi-j soldaóte zoête op ‘n 1winning in ós dùrp
Op ‘ne daog wois ter 2gróute alternaöse. 3Het hi-jl góud wois gepiek. Vur de soldaóte 4zoeg ‘t vies aót. Es se ‘t góud niê trugvonte, 5wonte se e köpke klinner gemok. De soldaóte 6minde zikker dat de miense van de winning het góud gepiek 7hòine
8Dat git oech nog veul 9onsjaos bringe!” 10zaagte se

 

De boer hao ‘t góud in de wátterput 11voertgestoke. De soldaóte hòin ‘t góud niê truggevonne. Toen kreegte se de dóudstròf
Mèt ‘t góud bóuwde de boer 'n 12sjóun, náuw winning mèt veul blaa steên rond de vinsters èn deure. Het wois de sjunste winning van ‘t hi-jl dùrp

1boerderij                2tumult              3al het goud
4zag het slecht uit    5werden             6waren overtuigd
7hadden                   8dat zal (gaat) u/jullie
9ongeluk                 10zegden ze       11verstopt
12mooie, nieuwe     

Uit: “Onuitgegeven verhandeling 'Dorpsfiguren en sagen' - Peter Geldhof, 1982”
verteld door Anne-Marie Jans (°1942)