PIRINGE

IN KLANK

Verteld door François Nys (°1952)

Opname door J.L. te Piringen in maart 2010

iN SCHRIFT

NARRENDOM HAÖRE
dE ridders van de kattekÖP

Jéf 1hèt 'm doo mit ollëg gehage

Jéf is ten aandere de groute man van de karneval van het Narrendom Haöre. Het Narrendom Haöre, da kan ich oech nôô zègge... Hèè git oech da bèter wete vertèlle mah kom, ich kan het oech ók vertèlle want ich bèn ók prins carnaval gewòis van het Narrendom Haöre

Het ND Haöre, wa is dá? Vruger, wórre dóë dus dréj onafhankelijke dùrpe, zelfstandige dùrpe, dus: Pierìnge, 2Bëdùi èn Haöre-Boemmershowve, dat wórre vier, dréj dùrpe en da 3hùmme se in de jore ’70, begin jore ’70 hùmme se da gefusioneerd en da wòis dan Haöre 4jonne

Èn Jéf dee hèt dóë ’t ND Haöre gestiêjch, gelukkig wânt ternoo hùmme se… In ’77 hùmme ze dei 5étr-een getrokke en is e stuk nó Tongere gegon en e stuk nó Loun As het Narrendom doo nie wòis, dan wòis de karnëval hei doud want in Tongere is karnëval en in Loun is karnëval. Meh omdat da het Narrendom wòis, is dat moge blijve bestujn. 6Vli zondòg is heì de stoet aötgegon...

1heeft zich daarmee bezig gehouden             2Widooie             
3hebben                      
4geworden                 5uit elkaar
6afgelopen, verleden