RÍKSINGE

IN KLANK

Spreker

Jean Ghijsens (°1936)

 

Opnamedatum
22 jul 2004

IN SCHRIFT

ONGELUKKE OP DE WÍNNING

...

Op ‘nen õëvend koem Peèj mèt ’t bruur van z’n vrouw òfgegòin en zoeg dao allebei liech ien ’t herehaös. Meh Peèj, dèè 3dos toch nie 4iengòin
Toen dèè thaös koem, vroêg ter: “Miêke, wèè ies ien ’t herehaös?” “Tjé, niemand,” zaag Miêke
“Iech hèb dõë toch liech zien bjanne,” zaag Peèj. “Kiek mer, dõë hingt de 5slùtter,” zaag Miêke

‘s Aanderedaos goeng Peèj kiêke, meh 6de stùb die loeg uëverâl vingerdiek op en dõë kos niemand gewes zien
Toen betrouwde Peèj ’t nie meèj en hè goeng nò begaainhof ien Tongere nõë de braun paöters. Meh de euverste 7zàag: “Dõë is níks, dje mót dõë níks van gelûive!” Meh Peèj zàag: “Tja, wa ich gezien hùb, hùb ich gezien, dõë wòis liech èn dà ongelukke altìjd!” “Wòil, het kan gei koud, iech zal is ènne paöter doen kóume,” zoo stelde hèè Peèj gerus

 

De paöter koem en toen begos dèè te uëverlèze. De éjn kaomer nò de àander. Meh wéj hè bekans rond wòis òn de poöt, wòis hè inins den drõëd kwìjt van z’n gebede. Toen goeng hè trug rond, mer mòkde de toer ien de àander riechting. Wéj hè wier òn de poöt koem, wòis ‘t of iêts ‘m tieegen hoel. Hèè wies nie méj boe hèè zoêt
...

3durfde           4binnen gaan        5sleutel
6stof

Uit: "Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Volkskunde, K.U. Leuven, 1947, p. 84-86
verteld door Hendrik Daenen (°1877)"