'S GRAVENVOEREN

IN KLANK

Verteld door Blanche Broers (°1924) en Jef Huynen (°1920)

Opname door J.L. te 's Gravenvoeren op 22 nov 1999

IN SCHRIFT

WAT TE DOË WAOR

1Vièr waore boereluuj...
‘sj Mûrges moeste ver opsjtoë óm 2haof vief want die van de mèlkeriej waore al dao óm goöd zès ore en da moeste vër truq zië en vër moeste 3bekaans ie Jaas goë meelke mit kar en pjaard natuurli
k
En kaomde vër truq, da hau mëma der koffie 4pres. Da moeste ver iersj dër koffie dreenke. En da moeste ver de mèlk 5aafdrië, 6de kaover laote zoêpe en de veìrke voore. En da nog ‘t een en ’t aander

Om nugen ore wèr gewoere, waor wèr 7obbenoews koffie. Da waor 8krab en eej. ‘sj Mûrges waor mer ‘n boëterham, óm nugen ore waor ‘t krab en eej. Jah, en da goonge de mansluuj 9nao gù veìld en vièr moesten ‘t hoêswêrk doë. Sjroebe, 10weìsje, vanalles wat te doë waor. Doe waor ’t neët gemiëkelïjk weìsje 11wie huuj. Doe moeste ver mië weìsje… sjpeüle a-gùn Voor. Doe waor de Voor nog 12fiê zuûver. 13Dat koes-te noe neët mie. Noe zitte al de W.C.’s op gùn Voor

 

En ‘sj middags, da goonge de kneìchs en de jonge… de mansluuj, die móchte goe ruste 14bies twie ore. Die hauwe 15noonsrus. Meh de 16vroluuj neêt. Da moes nog ins mit nen dwèl doer gùn hoês 17gegaange jare, sjtriêke…

De mansluuj nao gù veìld… da moeste boëterhamme gemak jare vur koffiestiêd en óm haof zès moeste vër obbenoews goe mèlke. Ja, vër hauwe aoch plëzeer. Ver goonge mit de kar, en jah, doe kaoms altiêd der eene en der aandere 18tienge, en 19da woerd get gekáld, mië es noê
Da 20kaomde vër heìversj, wèr ‘tzèlfde sinnario: mèlke, kaover laote zoêpe, de veìrke voore
En da iëte… Hau mëma wèr alles pres. Da iëte en da dernao der aafwesj doë, sjoëtele...

1wij waren boeren(mensen)             2halfvijf
3bijna in Warsage     4klaar              5afromen
6de kalveren            7opnieuw          8spek en ei
9naar het                10wassen          11zoals vandaag/tegenwoordig
12heel zuiver           13dat kan je nu niet meer
14tot                       15middagsrust   16vrouwen
17gegaan worden     18tegen             19er werd wat gepraat
20kwamen we (bij ons) thuis