TÈÙVE

IN KLANK

Ingesproken door Johan (Twán) Roex (°1938)

Opname door J.L. te Voeren op 4 nov 1999

IN SCHRIFT

't VERTÈLSELKE NAO GÙN HOËMEES

Alle 1luuj gónge vrugger 2nao gùn hoëmeês en nao gùn hoëmeês gónge ze 3get dreenke bie Jân, Piet of Clùs. En dat besjteìt 4huuj nog, dat vertèlselke nao gùn hoëmeês. Dao wed alle gebèùre wat in de wèëk is gewèès of wat gebèùrd is, wed uvver 5naogekáld

En noew gòn ich uch vertèlle uvver dèè breef wat 6der inge án der ándere haad gesjrèëve ván dát vertèlselke ’t zoondùs nao gùn hoëmeês. En 7dat hult ee… uvver huj ihaöle, dat hult ee wat bie 8der sjoester vertèld ees en dat hult ooch ee uvver politieke zake ván in de jaore ’38 wát hièj sjteìt gesjrèëve en dat kum oet 9i e winnike politiek wat zich toe ee Teuve aafsjpelde en noew de gevolge ván 10zeunt gewès, de taalpolitiek ván zèstiger jaore

...

..

1mensen              2naar de              3iets
4vandaag             5nagepraat           6de ene man 
7dat houdt in        8de schoenmaker  
9dat draait uit op een beetje            10zijn geweest
11op voorhand, voordien                 12een mand
13kloppen, slaan     14afsloeg