WÈLLE

IN KLANK

Spreker

Christiane Maes (°1950)

 

Opnamedatum
12 aug 2000

IN SCHRIFT

BOKKERIJERS VA WÈLLE

I-ne Wèlleneer is ‘ne bokkerìjer omda in de joöre 1750-1775 in Wèlle zoe-mer 29 manne zèn kapot gemòk omdá se beschùldigd 1jônde vá Bokkerijer te zèn. En da zòune dan schelme of bandiête gewès zèn. Zoe wórre in Wèlle mejr es honnerd mans dei dur den inne of den ândere verklap wórre
De vergelding bè 29 aofslachtinge in Wèlle da wes wel allejn mer vur polietieke, gisselijke of anti-godsdienst rejde. Toch möuge vee fier zèn op de bokkerijers en patriotte, mah âl de moete is ejgelijk vur niks gewès. Het kapitaol zal altèd rejgele wa mòug en wa nie mòug

1werden