ZOÖNËVE

IN KLANK

Verteld door Marcel Jeurissen (°1924 - *2013) of Marcel va Jeurke en Marcel Switten (°1926)

Opname door J.L. te Zonhoven in 2005

IN SCHRIFT

KETELMËZIÊK

(M.S.) Wá hèt der nog zoeal?

(M.J.) Vrugger jóaren? As dóa ’n 1weejf en ne 2weejveneër 3gónke trouwe, dan gónke veë altèd trómmele. Dan 4haan ve 5nen aa basseng en ne knùppel... ketelmëziêk màke en dóa begoste veë te 6hoon. Dan bèlld’n ze 7de pëlissen op. Dei kàme, mer dan wàre veë wieral 8vórt, dan gónke ve ùrres aners zit’n tot ze vórt wààr’n en dan 9begosde ve opnouw 10tot ër goef, zoe láng trómmelde veë, 11dek ’n weëk an-e stùk

"Ketelmuzikanten" van Terdonk te Zonhoven, afbeelding aangeleverd door de Heemkundekring Zonhoven

1weduwe                 2weduwenaar               3gingen
4hadden we             5een oude zinken kuip   
6kloppen
7de politie                8weg                           9begonnen
10tot hij gaf (wilde trakteren)                      11soms wel

ANDERE AUDIO-OPNAMES